Retningslinjer og politikker

Husdyr      

Dagplejekontoret skal altid godkende anskaffelse/genanskaffelse af husdyr.

Retningslinier omkring hunde og katte i dagplejen kan, i de tilfælde det skønnes nødvendigt af pædagogen, indskærpes, og der kan iværksættes ekstra restriktioner.

Rygning

Der henvises til loven vedrørende rygning.

Der er særlige regler for dagplejen og de fremgår af lovens §15:

§15. I den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. §§ 24 og 25 i lov om social service er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn.

Stk. 2. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

Loven omfatter kun indendørs rygning.

Læs mere om retningslinierne for rygning.

Der må ryges udenfor.

Kost

I dagplejen tilbydes børnene en sund og varieret kost.

Der er mulighed for, at tilbyde morgenmad, hvis barnet ikke har spist hjemmefra. Der tilbydes et formiddagsmåltid, frokost og eftermiddagsmåltid.

Hvis barnet skal have speciel kost, skal det som udgangspunkt medbringes, ligesom modermælkserstatning skal medbringes.

Læs mere om kostpolitikken.

Sygdom

Hvis barnet bliver syg

Syge børn må ikke modtages i dagplejen. Som tommerfingerregel skal barnet kunne deltage i de daglige aktiviteter i dagplejehjemmet.

Sundhedsstyrelsens retningslinier ved smitsomme sygdomme skal efterleves.

Dagplejeren skal have besked, hvis barnet ikke møder i dagplejen.

Hvis barnet bliver sygt, mens det er i dagplejen, kontaktes forældrene og barnet afhentes.

Medicin:

Som udgangspunkt gives ikke medicin i dagplejen.