Sikkerhed

Vand

Trampolin

Brændeovn

Seler

Kørsel

Sand

 

Vand

Soppebassiner, baljer m.m. må kun være af en størrelse, så de hver gang kan tømmes for vand, når dagplejeren ikke er ved siden af. 

Anvender man større bassiner/pools skal disse være forsvarligt indhegnet i en højde af 1,5 m, fastgjort med nedgravede stolper og børnesikret låge.  

Legearealet må ikke være væsentligt indskrænket.

Trampolin

Store trampoliner skal placeres, således at de ikke indskrænker legearealet væsentligt.

Trampolinen skal graves ned i jordhøjde.

Hvis trampolinen ikke er nedgravet eller afskærmet, må den ikke bruges af egne børn - når der er dagplejebørn i haven (dagplejebørnene kan komme til skade under trampolinen).

Trampolinen må gerne benyttes af dagplejebørn ifølge med voksne.

Brændeovn

Hvis dagplejeren har en brændeovn i de lokaler, hvor børnene færdes, skal den afskærmes forsvarligt med gitter eller lignende.

Seler

Ved brug af seler i barnevogne, klapvogne og "Christianiacykler" skal følgende retningslinier iagttages:

Der må kun bruges godkendte seler.

Selen skal passe til barnet.

Tjek selen hver gang barnet lægges/sættes i vognen.

Selen skal tilpasses når man går fra vinter til sommer og omvendt.

Det er dagplejerens ansvar, at selen er godkendt og i forsvarlig stand i barnets egen vogn.

Kørsel

Når private biler benyttes til kørsel med dagplejebørn, skal der gives tilladelse fra forældrene.

Blanketten udfyldes på velkomstmødet.

Barnet er fastspændt i godkendt autostol.

Sand

I dagplejen bruges der kun certificeret sand.

Sandet udskiftes efter behov.