Tilsyn

Hver dagplejer får 3 tilsynsbesøg om året.

Der er lavet dagsorden og et fast fokuspunkt, børnegruppen, det enkelte barn og forældresamarbejde.

Derudover er der hvert andet år MUS (medarbejderudviklingssamtale)og hvert andet år GRUS (gruppeudviklingssamtale)