Velkommen

Den kommunale dagpleje

Dagplejen Varde har ca. 180 dagplejere der tilsammen passer omkring 650 børn.

Der er mange fordele ved af vælge den kommunale dagpleje, bl.a.: 

En og samme voksen til 4 børn

Den voksne har tid og ro til det enkelte barn. Her er varme hænder hele dagen til tryghed, nærvær, omsorg og læring.

Dagplejen rummer alle børn, også børn med særlige behov. 

Dagplejen har et tæt samarbejde med f.eks. sundhedsplejersker, talepædagoger, fysioterapeuter, psykologer og andre med specielle kompetencer.

Dagplejeren har åbent 48 timer ugentligt - mellem kl. 6.00 og kl. 17.00

Nogle gange kan det lade sig gøre, at placeringen af de 48 timer kan laves om, hvis der er behov for det, dette aftales med dagplejepædagogen.

Dagplejeren har en bred viden vedrørende de små børns udvikling og behov, og er gode sparringspartnere for forældrene.

Alt dette er dagplejepædagogerne med til at sikre.