Gæstedagpleje/Tumlehuset

Gæstedagpleje

Principper for gæstepleje.

Nedenstående gæsteplejeprincipper kan kun i helt specielle tilfælde fraviges.

Gæstedagplejerne

Der visiteres IKKE til en anden plads, hvis der er ledige pladser hos gæstedagplejerne.

Dagplejerens legestuegruppe

Er gæstedagplejeren fyldt op - visiteres inden for egen legestuegruppe.
I ferier, spidsbelastede situationer, samt i enkelte tilfælde, kan det blive nødvendigt at placere uden for disse grupper.

Forældre

Af hensyn til planlægningen og bedst mulig udnyttelse af ressourcer, er det vigtigt, at I giver besked, hvis Jeres barn ikke skal bruge den visiterede plads.

Tumlehuset
 

Varde Kommune har et gæsteplejehus "Tumlehuset", det er beliggende på

           Laboratorievej 6, 6800 Varde, Tlf. nr. 75 21 21 99

Tumlehuset er oprettet i 2004 for, på den pædagogisk bedste måde, at løse gæsteplejen, når den faste dagplejer har ferie m.m.

Åbningstider: fra kl. 6.30 til 17.00, fredag lukkes kl. 16.00