Legestue

Legestue foregår i de fleste tilfælde en gang om ugen.  

Nogle steder kan der være heldags legestue, hvor I skal aflevere og hente Jeres barn i legestuen. 

Andre steder er der legestue et par timer om formiddagen. 

Legestuearrangementerne foregår i skolernes gymnastiksale, i spejderhuse eller andre steder. 

Legestuen er et samlingspunkt for børn og dagplejere. Her laves pædagogiske aktiviteter af forskellig art, som især styrker barnet motorisk og socialt.  

I legestuen møder dit barn de andre dagplejebørn og dagplejere fra gruppen. Således skabes der tryghed for barnet, når det skal i gæstedagpleje.