Velkomstsbesøg

Når jeres barn har fået tilbudt en plads i dagplejen, kontaktes dagplejekontoret telefonisk ang. accept af den tilbudte plads. Derefter bliver I kontaktet af den dagplejepædagog, der er tilknyttet den aktuelle dagplejer, med tilbud om et velkomstbesøg. 

Fra dagplejekontoret bliver der tilsendt en bekræftelse på velkomstsbesøget til Jeres E-boks.

Velkomstbesøget tager ca. 1 times tid og finder sted hos dagplejeren, hvor også dagplejepædagogen deltager. 

På velkomstbesøget snakkes der om Jeres barn og om dets behov i dagligdagen, I fortæller om Jeres barns vaner, rytmer, hvad det gerne spiser og hvad Jeres barnet evt. ikke kan tåle.