Pladsanvisning

kk

Søg en plads

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen

Det er i Varde Kommune politisk besluttet, at alle børn fra 26 uger skal tilbydes plads i et dagtilbud i kommunen i løbet af 3 måneder.

  • Forældre, der ikke har deres barn/børn passet, er garanteret en plads i et dagtilbud i kommunen i løbet af 3 måneder.
  • Med en garantiplads, er dit barn sikret plads til en bestemt dato - ikke til et bestemt dagtilbud eller et bestemt område.
  • Dit barn optages i kommunens dagtilbud efter garantidato og opskrivnings dato.
  • Du har mulighed for at tilkendegive ønsker om optagelse i et bestemt dagtilbud.
  • Som hovedregel anvises børnene til deres første prioritet, men grundet efterspørgslen til enkelte dagtilbud kan første prioriteten ikke altid opfyldes.
  • Får du ikke opfyldt dit ønske kan dit barn fortsat stå på venteliste til en ønskeplads i et bestemt dagtilbud.
  • Ønsker du kun plads i et bestemt område eller i et bestem dagtilbud "nej tak" til garantipladsen, falder pasnings garantien bort.

Pladsanvisningen kan kontaktes døgnet rundt på hjemmesiden

Telefonnummer til pladsanvisningen: 79 94 70 45

hj bille