Bestyrelsesstruktur:

Styregruppen har besluttet, at bestyrelsen består af 7 medlemmer, som er max. ifølge Varde Kommunes styrelsesvedtægter.

Disse pladser fordeles således:

4 forældrerepræsentanter (+ 2 suppleanter)
2 dagplejere (+ 1 suppleant)
1 pædagog (+ 1 suppleant)

Derudover, er dagplejelederen sekretær for bestyrelsen.

Der afholdes 4 årlige møder og derudover efter behov.

Valget til bestyrelsen er sket i november 2019.

Styrelsesvedtægter for Dagtilbud i Varde Kommune.