Camilla Søs Tinghus

Camilla Søs Tinghus

Adresse: Kirkevejen 25, Rousthøje

Dagplejer siden: 2017

Husdyr: En hund - Fransk Bulldog Alba

Jeg lægger vægt på: At det er et hjem børnene kommer i - det skal føles trygt, rart og hjemligt. Nærvær, omsorg og hensynet til det enkelte barns behov og udvikling er vigtigt for mig. Alt foregår i barnets tempo, så der er plads til udvikling og fordybelse. Læring vil ske igennem leg og samtale, sang og dans, udeliv, cykelture, kreative projekter m.m. Et godt forældresamarbejde sætter jeg stor pris på, derfor er åbenhed, ærlighed og respekt for hinanden vigtig for mig.

Camilla S