Om dagplejen

I dagplejen lægger vi vægt på seriøsitet og faglighed. Vi ser ressourcer og kompetencer hos det enkelte barn - Og møder barnet med lige præcis, hvad det har brug for.

lene have 2

Vi lægger vægt på

Tryghed, nærvær og omsorg

En god og tryg opstart for jeres barn i dagplejen er vigtig, og dagplejeren vil møde jeres barn med nærvær og omsorg. Det er vigtigt at I lærer hinanden godt at kende og samarbejdet imellem familie og dagplejer er betydningsfuld for den gode opstart.

I dagplejen har vi god tid til det enkelte barn i små grupper og i et hjemligt miljø.  Vi sørger for at skabe plads til den gode relation mellem barn og dagplejer og børnene imellem.

Naturen og nærmiljøet

I dagplejen forsøger vi at være ude hver dag. Vi bruger naturen til at være nysgerrige og undersøgende i. Vi har et godt samarbejde med nærmiljøet, hvor vi har mulighed for at besøge bondegårde, legepladser og skoven. Mange af vores dagplejere har ladcykler de kører børnene i, hvor børnene bliver inspireret og taler om det, de kommer forbi på deres vej.

Uddannelse og faglighed

I dagplejen arbejder vi med de styrkede læreplaner. Vi udarbejder årligt dialogprofiler i "hjernen og hjertet", hvor I som forældre vil blive inviteret til dialog omkring jeres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse når barnet fylder 2 år.  Ved 3 års alderen bliver I igen inviteret til et overleveringsmøde hos dagplejeren sammen med en pædagog fra børnehaven.

Vores dagplejere får løbende tilbudt kurser og uddannelser som f.eks. icdp, barnets første 1000 dage, de styrkede læreplaner, førstehjælp, relevante oplæg og grundforløb. Endvidere får vores dagplejere løbende besøg af dagplejepædagogerne, hvor der bliver givet sparring, råd og vejledning.

 

Det nære fælleskab i legestuen

legestuen: De enkelte dagplejere mødes jævnligt med hinanden i små grupper. Det kan f.eks. foregå på legepladser, i legestuelokalet, i skoven eller i gymnastiksalen. Jeres barn får derved kendskab de andre dagplejere og deres børn, når jeres barn på sigt skal i gæstepleje.

Heldagslegestue: I heldagslegestuen afleverer og henter I jeres barn i legestuen. Her får jeres barn mulighed for at lege med de andre børn i legestuegruppen og være en del af de større fælleskab i gruppen. I middagsstunden, når børnene sover, bruger dagplejerne tiden på sparring, planlægning eller evaluering af f.eks. pædagogiske forløb.

 

 

Tilsyn

Tilsynsrapport

Der afholdes et årligt tilsyn i dagplejen. Tilsynet foregår både i dagplejehjemmet og i legestuen og bliver varetaget af Varde kommunes tilsynskonsulent.

 

placeholder

Tilfredshed

Forældretilfredshed

Vi vægter et godt forældresamarbejdet og når hjem og dagpleje støtter op om barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse, danner vi de optimale vilkår for barnets opvækst.

om-dagtilbud-cover

Kvalitet

Kvalitetsrapport

beskriver formålet med loven, derudover tages i rapporten udgangspunkt i Varde Kommunes visionsstrategi, Børn og Ungepolitik samt vedtagne mål for dagtilbudsområdet. Visionen for alle Varde Kommunes dagtilbud er at skabe en praksis der sikrer, at alle børn trives bedst muligt, lærer mest muligt og møder mest mulig chancelighed.

text-image-kids-3

Vil du høre mere?

calender-cover