Anita Junker Jeppesen

Anita Junker Jeppesen

Adresse: Østparken 76

Dagplejer siden: 1987

Husdyr: Ingen husdyr

Jeg lægger vægt på: I mit arbejde er det vigtigt at give børnene nærvær og tryghed. Jeg hjælper børnene til at blive selvhjulpne og selvstændige. Vi bruger meget tid på gulvet med at læse, synge og lege. Vi er også meget ude på gåture og på legepladser. Vi går i legestue og er på besøg hos andre dagplejere og deres børnegruppe.
Jeg vægter et godt samarbejde med forældrene, hvor vi er åbne og ærlige.

Anita JJ