Pladsanvisning

Børn under 26 uger: For at kunne tilbyde jeres barn plads i et dagtilbud, når det er 26 uger, er ansøgningstidspunktet senest 1 mdr. efter fødsel. Barnet får således en garantidato på 26 uger – eller en senere behovsdato, såfremt det er jeres ønske. Ved overskridelse af fristen på 1 mdr. forlænges garantidatoen med en periode svarende til overskridelsen – dog max. 1 måned efter barselsorlov.

kk