Jette Tarbensen

Jette Tarbensen

Adresse: Vestagervej 9, Billum

Dagplejer siden: 1996 - i 2010 blev jeg uddannet pædagogisk assistent

Husdyr: 

Jeg lægger vægt på: Jeg ser mig selv som værende livsglad, tålmodig, udadvendt, forstående og omsorgsfuld person. Hos mig er der plads til det enkelte barn. Jeg bruger naturen, og på min Christianiacykel kan vi komme længere ud i naturen, til bondegårde, skov og vand. Vi synger, læser bøger, er kreative, laver puslespil og leger. Jeg deltager i de kulturelle ting der tilbydes, blandt andet biblioteket, salmesang og legestue, også arbejder jeg med de seks læreplanstemaer. Jeg elsker mit samarbejde med de andre dagplejere, og det vigtigste for mig som dagplejer er at skabe trygge, hjemlige og hyggelige rammer for børnene. For mig er det vigtigt, at både børn og forældre føler sig velkomne.

Jette T