Kirsten Fænø Nielsen

Kirsten Fænø Nielsen

Adresse: Enghavevej 5a

Dagplejer siden: 1995

Husdyr: Ingen husdyr

Jeg lægger vægt på:
- Jeg møder børn og forældre med et roligt væsen, og et glad smil

- Jeg tilrettelægger min hverdag efter min børnegruppe

- Jeg har faste rutiner, da jeg gerne vil skabe en vis ro/ forudsigelighed i hverdagen

- Vi leger både indenfor og ude i min store have

- Vi mødes med andre dagplejere i legestue en gang om ugen, og ellers rundt på byens legepladser, skoven, biblioteket osv.

- Jeg forsøger at inddrage de 6 læreplans temaer i min hverdag med børnene

- Jeg fortæller altid ved afhentning, hvad vores dag er gået med, så I som forældre har et indblik i barnets hverdag hos mig

- Så velkommen hos mig til leg, smil, læring, omsorg og tryghed.

Kirsten F