Lene Lund Johnsen

Lene Lund Johnsen

Adresse: Askevangen 4, Sig

Dagplejer siden: 1990

Husdyr: Ingen husdyr

Jeg lægger vægt på: At skabe nærvær, omsorg og tryghed for børnene, så de trives og udvikler sig. Jeg er anerkendende i min tilgang til børnene, men også en tydelig voksen. Jeg har fokus på børnenes sproglige og sociale kompetencer, hvor vi bl.a. synger og leger og sætter ord på hverdagens rutiner. Vi bruger natur og udeliv i nærmiljøet, så som haven, legepladsen, skoven og sportspladsen, hvor vi sammen er fordybet og undersøgende. Vi mødes i legestue med andre børn og dagplejere, så vi kan få nogle gode relationer til hinanden. Desuden har jeg fokus på selvhjulpenhed, så børnene er godt rustet til børnehavestart.

Lene L