Lene Sønderby

Lene Sønderby

Adresse: Stausvej 5

Dagplejer siden: 1993

Husdyr: Ingen

Jeg lægger vægt på: Min livsfilosofi er, at kan jeg give jeres barn en oplevelse af at være elsket og set, at det er anerkendt og værd at være sammen med, så har jeg gjort mit til, at jeres barn vil have en oplevelse af at kunne mestre livet og hvad det byder af udfordringer. Jeg arbejder meget bevidst med et begreb som hedder “følelsen/oplevelsen af sammenhæng (OAS)” – det betyder, at jeg forsøger at give jeres barn følelsen/oplevelsen af, at ting skal kunne begribes, håndteres og give mening. Derfor arbejder jeg også meget med at tingene skal være genkendelige for børnene – at vi har faste rutiner og at der er tydelighed i, hvad jeg siger og gør. Børnenes udvikling forsøger jeg at tilgodese så individuelt som muligt. Det gælder om at justere sig i forhold til det enkelte barn.

Lene S