Takster

Priser i dagplejen

Her finder du oversigt over takster og forældrebetaling.

Her finder oversigt over fripladsskala.

Deltidsplads på 30 timer til børn af forældre på barselsorlov.