Ulla Stokbæk Petersen

Ulla Stokbæk Petersen

Adresse: Smedegade 12

Dagplejer siden: 1986

Husdyr: Ingen husdyr

Jeg lægger vægt på: 

  • At dagen er god og rar for alle. At der udvises omsorg og nærvær for alle
  • At vi behandler hinanden med respekt
  • At kost og bevægelse sættes højt, da det er med til, at vi kan lære nyt
  • At alle øves i at være selvhjulpne
  • At der i hverdagen er masser af leg, sang, musik, læsning, tid til kreativitet og at komme ud i vores dejlige natur
  • At vi deltager i et fællesskab med de andre børn og dagplejere her i byen
Ulla S