Dagpleje i Varde Kommune

et godt og trygt sted at være

Tilsyn i dagplejehjemmet og i legestuen

Dagplejepædagogernes arbejde

Dagplejepædagogerne fører tilsyn i dagplejehjemmet og i legestuen. Dagplejepædagogerne er via tilsynet garant for, at dagplejeren lever op til lovens krav om pædagogisk kvalitet og udvikling, at barnets trivsel og udvikling varetages samt at der tilbydes et sikkert og udviklende børnemiljø. I Varde kommune arbejder vi særligt med at skabe trivsel, læring og chancelighed for alle børn. På tilsynet er opgaven at inspirere og vejlede dagplejeren i deres arbejde med børn, forældre og kolleger. Vi arbejder ud fra en anerkendende og reflekterende tilgang, hvor der skabes rum og mulighed for læring gennem egen refleksion.

Leg i naturen

Udelivet i en dagpleje er vigtig. Vi bruger og lærer om naturen og sidst men ikke mindst leger vi i naturen - selvfølgelig altid med udgangspunkt i det enkelte barn. De helt små af vore børn sanser og oplever ved fx at kravle i græsset eller bladene, mens de lidt større kan blive præsenteret for andre udfordringer.

hj på tur
image-fullwidth

Seriøsitet

En dagpleje, hvor seriøsitet og faglighed er en selvfølge

I dagplejen i Varde Kommune arbejder vi med De Styrkede Pædagogiske Læreplaner. Herudover har rigtig mange af dagplejerne et ICDP forløb - hvor man konkret arbejder med at se ressourcer og kompetencer hos det lille barn. Samtidig har ICDP fokus på at kvalificerer relations arbejdet - noget af det aller vigtigste i det lille barn liv, så det kan blive mødt lige præcis som det har brug for.

lene have 2